Trong Pascal từ khóa để khai báo hằng là? Từ khóa để khai báo biến là

by GU
0 comment

Chương trình Pascal

Năm 1970, Pascal được tạo ra bởi Niklaus Wirth, một ngôn ngữ lập trình cho máy tính sử dụng cả mệnh lệnh và thủ tục. Với đặc tính hỗ trợ lập trình cấu trúc và cấu trúc dữ liệu, Pascal là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt phù hợp và được đặt tên theo một nhà toán học.

Một ngôn ngữ nguyên bản là Pascal, bao gồm các cấu trúc điều khiển tương tự như ALGOL truyền thống. Các từ đặc biệt như then, if, while, for, else và chăm sóc được sử dụng khác nhau trong một khối lệnh. Pascal cũng có các cấu trúc dữ liệu cấu trúc của ngôn ngữ lập trình ALGOL bao gồm bản ghi, biến thể, con trỏ, liệt kê và bộ. Nói cách khác:

 • Pascal không phân biệt chữ in hoa và chữ thường.
 • Pascal có nhiều thuật ngữ hơn C, sử dụng các thuật ngữ nhiều hơn là biểu tượng. Pascal đã trở thành một trong những ngôn ngữ được nhiều quốc gia lựa chọn để dạy trong chương trình giáo dục phổ thông. Nhờ vào ngôn ngữ Pascal, nhiều chương trình có thể được đọc dễ dàng dưới dạng văn bản thông thường.

Turbo Pascal, Free Pascal và Lazarus. Các phần mềm biên dịch Pascal như Borland bao gồm Turbo Pascal, Free Pascal và Lazarus.

Được sáng tác bởi Anders Hejlsberg, Turbo Pascal của Borland được viết bằng ngôn ngữ lập trình độc lập với UCSD. Phiên bản thứ ba của Turbo Pascal và các phiên bản sau như Delphi và Object của Borland đã trở nên phổ biến với cộng đồng lập trình viên. Ngoài ra, các tác giả cũng chia sẻ và sử dụng thư viện SWAG của mã Pascal với các phiên bản này và các phần tử tương thích không phải Borland.

Các sản phẩm dạng mềm bao gồm:

 • Sybil là một công cụ lập trình và biên dịch miễn phí, tương tự như Delphi. Nó bao gồm WDSibyl cho hệ điều hành Microsoft Windows và OS/2, một môi trường tương thích với Borland Pascal thương mại. Ban đầu được phát hành bởi công ty Speedsoft và sau đó phát triển thành RAD mang tên Sybil.
 • Phiên bản Turbo Pascal đã đến số 07 và Turbo Pascal dành cho Windows và Turbo Pascal dành cho Macintosh.
 • Phần mềm Virtual Pascal là một công cụ biên dịch hoàn toàn tương thích với hệ điều hành OS/2 và Win 32, được sử dụng để biên dịch chương trình Pascal 32 bit của borland delphu và borland.
 • Borland pascal 7 về cơ bản là phiên bản turbo pascal 7 dành cho hệ điều hành Windows.
 • Lazarus là một công cụ phát triển ứng dụng miễn phí tích hợp trực quan, tương tự như Kylix. Nó có khả năng hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình của Object Pascal và sử dụng trình biên dịch Free Pascal để thực hiện các tác vụ phát triển nhanh chóng.
 • Một phiên bản tiên tiến của ngôn ngữ lập trình Pascal được phát triển bởi Larry Tesler tại Apple Company, với sự tư vấn của Niklaus Wirth, được gọi là Object Pascal. Các chức năng của nó đã được tích hợp vào Turbo Pascal của Borland cho hệ điều hành Macintosh và sau đó vào Turbo Pascal 5.5 cho hệ điều hành DOS vào năm 1989. Niklaus Wirth, một nhà phát minh của ngôn ngữ Pascal, đã tham gia vào việc phát triển Object Pascal.
 • Một chương trình dịch mã và môi trường phát triển tích hợp trước đây được phân phối bởi Borland là Borland Kylix, tuy nhiên sau đó đã ngừng hoạt động.
 • Delphi – object pascal chủ yếu là ngôn ngữ lập trình cơ bản của nó.
 • PascalABC.Net là một ngôn ngữ lập trình pascal mới đầy đủ trình biên dịch và môi trường phát triển tích hợp.
 • Free Pascal đã được áp dụng ngôn ngữ tiêu chuẩn thực tế cho các nhà lập trình Pascal.

2. Hằng và biến

Hằng và biến là hai khái niệm căn bản của lập trình mà nếu các bạn chưa từng học lập trình thì có thể còn lạ lẫm. Tuy nhiên, bạn không cần phải lo lắng vì có thể nắm bắt nhanh chóng.

Trong lập trình, hằng và biến không giống như trong toán học, tuy chúng cũng có khái niệm tương tự. Tuy nhiên, phạm vi và cách sử dụng của chúng trong lập trình và toán học không hoàn toàn giống nhau, mặc dù có nhiều điểm tương đương.

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal:

 • Thông tin của hằng luôn ổn định và không thay đổi trong suốt quá trình thực thi, hằng hoặc hằng số (Constant) được sử dụng để lưu trữ thông tin.
 • Sử dụng biến (Variable) để giữ dữ liệu, tuy nhiên dữ liệu được giữ trong biến có khả năng thay đổi trong quá trình thực thi chương trình.

Để hiểu sâu hơn về khái niệm hằng và biến, chúng ta sẽ đi từng bước và giải đáp các câu hỏi liên quan đến khai báo hằng và biến bằng những từ khóa phù hợp trong các phần sau đây.

3. Trong Pascal từ khóa để khai báo hằng là gì?

Hằng trong ngôn ngữ Pascal được định nghĩa bởi từ khóa CONST và là một công cụ để lưu trữ dữ liệu. So với biến, hằng là một giá trị không thay đổi trong suốt quá trình chạy chương trình. Khi đã định nghĩa hằng, chúng ta có thể dùng nó để thực hiện các phép tính trong chương trình.

Hằng là một phương tiện lưu giữ thông tin và khác với biến. Trong quá trình thực hiện chương trình, hằng là một đại lượng có giá trị không thay đổi.

Một ví dụ về đại lượng không đổi là:

Trong ví dụ này, chúng ta xác định một hằng số có tên là SITE_DOMAIN.

#Include.

Đảo cấu trúc câu trong đoạn văn:printf(”Địa chỉ thư mục tạm trên máy là: %”, TEMP_FOLDER);const char TEMP_FOLDER[6] = ”C:tmp”;return 0;int main;

}.

Cách khai báo hằng có cấu trúc như sau:.

Giá trị của hằng số CONST là trống.

Trong đó:.

 • Const là một từ khóa được sử dụng để khai báo các hằng số.
 • Tên hằng phải tuân theo quy tắc đặt tên của Pascal.
 • Giá trị của hằng là giá trị được gán cho hằng trong toàn bộ chương trình.

Để sử dụng hằng số Pi = 3.14 trong chương trình Pascal, ta có thể khai báo như sau:

Hằng số Pi được định nghĩa là 3.14;.

Trong đó:.

 • Từ khóa Const được sử dụng để khai báo các giá trị không đổi.
 • Pi là một hằng số có tên gọi.
 • 3.14 là giá trị được hằng nhận trong chương trình.

Sau khi khai báo hằng, trong chương trình Pascal, hằng được dùng như một biến dùng để tính toán.

Khi sử dụng hằng trong chương trình, chúng ta cần đảm bảo rằng:

 • Luôn luôn phải được khai báo.
 • Khi khai báo, cần phải thiết lập giá trị cho hằng ngay.
 • Không thể sử dụng lệnh gán giá trị cho hằng số trong chương trình.

4. Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là gì?

Biến trong Pascal là một thông số có thể thay đổi giá trị. Phần khai báo biến được đặt ở đầu chương trình và sử dụng từ khóa VAR để khai báo.

Trong trường hợp này, chúng ta xác định một biến được gọi là year với loại dữ liệu là int. Điều này là một ví dụ về biến.

#Include.

Đầu vào: Hàm chính { Biến năm kiểu số nguyên; Năm = 2017; printf(“Năm hiện tại là: %dn”, năm); năm = 2018; printf(“Năm hiện tại là: %dn”, năm); trả về 0;}Đầu ra: Hàm chính { Biến năm kiểu số nguyên; Năm = 2017; In ra(“Năm hiện tại là: %dn”, năm); năm = 2018; In ra(“Năm hiện tại là: %dn”, năm); trả về 0;}

}.

Có thể nhận thấy ở phía trên, khi thực thi chương trình, biến year có thể được thay đổi trong trường hợp này.

Cú pháp tạo biến là:

Không thể thực hiện việc chỉnh sửa vì thiếu thông tin đầu vào.

Trong đó:.

 • VAR là từ khóa được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình để khai báo các biến.
 • Danh sách các biến phải tuân thủ quy định đặt tên trong ngôn ngữ Pascal.
 • Biến được định dạng dữ liệu theo kiểu Pascal, bao gồm integer, char, string,…
 • Trong đó, danh sách các biến được phân cách bằng dấu phẩy.

Chú ý:.

 • Dấu chấm phẩy được sử dụng để chấm dứt một câu khai báo.
 • Có thể khai báo nhiều biến cùng kiểu dữ liệu cùng nhau.

Biến A có kiểu dữ liệu là số nguyên;.

Trong đó:.

 • Var là từ khóa trong ngôn ngữ lập trình được sử dụng để định nghĩa biến.
 • A là tên của danh sách biến đã tuân thủ quy ước đặt tên trong ngôn ngữ Pascal.
 • Kiểu dữ liệu integer được sử dụng cho biến trong ngôn ngữ lập trình Pascal.

Biến X,Y: chuỗi;.

Trong đó:.

 • Var là từ khóa trong ngôn ngữ lập trình p để định nghĩa biến.
 • X,Y là tên của danh sách biến được đặt theo quy tắc trong ngôn ngữ Pascal.
 • Kiểu dữ liệu của biến trong Pascal được gọi là String.

Chúng tôi đã phân tích và giải đáp kỹ về các thuật ngữ để khai báo hằng và biến trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Chúng tôi mong rằng quý đọc giả đã học được những thông tin hữu ích từ bài viết này. Chân thành cảm ơn quý vị đã đọc.

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page