Trách nhiệm của học sinh đối với nhà trường?

by GU
0 comment

Tuân theo các quy định và nội quy của nhà trường là điều cần thiết khi học tập cho học sinh và sinh viên. Sau đây là bài viết “Trách nhiệm của học sinh đối với nhà trường”, mời quý độc giả đọc cùng nhau.

Học sinh phải chịu trách nhiệm với nhà trường như thế nào?
Trách nhiệm của học sinh đối với nhà trường?

1. Trách nhiệm dân sự

Hiện chưa có bất kỳ văn bản pháp luật nào định nghĩa rõ ràng về trách nhiệm dân sự. Tuy nhiên, từ quan điểm pháp lí, trách nhiệm dân sự có thể được hiểu là hậu quả pháp lý không mong muốn mà người vi phạm nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm khắc phục những hậu quả tiêu cực gây ra cho bên sở hữu tài sản, bao gồm bồi thường thiệt hại trong hoặc ngoài hợp đồng. Trách nhiệm dân sự được sử dụng để phân biệt với trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự…

Về mặt nội dung, trách nhiệm dân sự tương tự như một quan hệ nghĩa vụ dân sự với các bên và nội dung tương ứng. Tuy nhiên, trách nhiệm dân sự chỉ xuất hiện khi có một sự kiện xảy ra mà Bộ Luật dân sự đã dự đoán trước về việc phát sinh trách nhiệm dân sự, khác với nghĩa vụ dân sự có thể phát sinh từ thỏa thuận giữa các bên. Do đó, trách nhiệm dân sự có tính bắt buộc cao hơn nghĩa vụ dân sự.

Theo điều lệ của Luật Dân sự năm 2015, trách nhiệm dân sự bao gồm:

  • Trách nhiệm pháp lý do vi phạm nghĩa vụ dân sự.
  • Sự chịu trách nhiệm đến từ việc không thực hiện nhiệm vụ giao hàng.
  • Trách nhiệm do không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền kịp thời.
  • Sự trách nhiệm nảy sinh khi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ một nhiệm vụ.
  • Sự chậm nhận trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ.
  • Trách nhiệm bồi thường tổn thất do vi phạm nghĩa vụ.

Bên vi phạm nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm dân sự tương ứng với mỗi hành vi vi phạm nghĩa vụ. Nếu gây thiệt hại về mặt vật chất hoặc tinh thần cho cá nhân hoặc tổ chức, thì sẽ phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm nghĩa vụ dân sự. Bên trong quan hệ dân sự, nghĩa vụ dân sự sẽ được thỏa thuận, trong khi trách nhiệm dân sự là nghĩa vụ phải thực hiện của bên vi phạm nghĩa vụ dân sự, bao gồm việc chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự hoặc gây thiệt hại về mặt vật chất hoặc tinh thần cho cá nhân hoặc tổ chức khác.

Trách nhiệm dân sự là thời điểm mà chính quyền có thể sử dụng biện pháp cưỡng chế đối với các bên liên quan. Nếu nghĩa vụ dân sự nằm ngoài thời kỳ mà chính quyền không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các chủ thể, thì sự can thiệp của quyền lực nhà nước cần được thực hiện.

Nền tảng để tạo ra trách nhiệm pháp lý dân sự là hành vi vi phạm nghĩa vụ pháp lý dân sự. Trách nhiệm pháp lý dân sự là bắt buộc và có thể bị can thiệp bởi thẩm quyền nhà nước, trong khi đó thỏa thuận về nghĩa vụ pháp lý dân sự giữa các bên không yêu cầu sự can thiệp của thẩm quyền nhà nước.

Theo quy định tại Điều 13 của Thông tư 38/2019/TT-BLĐTBXH, học sinh và sinh viên có trách nhiệm như sau:

Chăm chỉ, cần cù, trách nhiệm trong học tập, nâng cao kiến thức. Nhận thức về bảo vệ môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện. Ngăn chặn và đối phó với hành vi bạo lực học đường. Tham gia tích cực các hoạt động phòng ngừa và hỗ trợ khi có tình huống bạo lực học đường xảy ra trong trường học.

Đối với các quản lý viên, giáo viên và nhân viên của trường nghề, cần tự chủ động phát hiện và báo cáo kịp thời về các tình huống liên quan đến xâm hại, bạo lực hoặc vi phạm pháp luật tại trường học.

Bên cạnh đó, các em học sinh cũng cần phải đảm nhận những nhiệm vụ sau đây:

Hoàn thành công việc học tập và rèn luyện theo chương trình và kế hoạch giáo dục của trường.

Tuân thủ luật pháp của chính quyền, tôn trọng phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và những người cao tuổi; thực hiện đúng điều lệ, quy định của trường; đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện.

Tập luyện cơ thể và duy trì sạch sẽ cá nhân.

Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp học, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; hỗ trợ gia đình, tham gia lao động và hoạt động cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông, là những thực hiện cần thiết để rèn luyện bản thân và phát triển tốt hơn.

Bảo quản và bảo vệ tài sản của trường học và các khu vực công cộng; đóng góp vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển truyền thống của trường.

3. Trách nhiệm của nhà trường

Theo Điều 89 Luật Giáo dục 2019, trách nhiệm của trường học được quy định như sau:

Trường học phải đảm bảo thực hiện đầy đủ kế hoạch giáo dục và quy tắc ứng xử. Ngoài ra, trường cần phối hợp với cộng đồng và gia đình để tổ chức các hoạt động giáo dục theo kế hoạch và đảm bảo sự an toàn cho giáo viên và học sinh. Việc thông báo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh cần được thực hiện đối với cha mẹ hoặc người giám hộ.

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục phổ thông nhằm đảm bảo rằng tất cả các công dân ở độ tuổi tương ứng đều có cơ hội tiếp cận và đạt được một trình độ học vấn nhất định theo quy định pháp luật.

Những nguyên tắc hành xử của cán bộ, công chức, viên chức khi hoàn thành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ xã hội được gọi là quy định ứng xử. Quy định ứng xử được ban hành bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với tính chất công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để người dân có thể giám sát việc thực hiện.

Vai trò của gia đình và xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục người học, tác động trực tiếp đến quá trình học tập của họ. Người học không chỉ học tập tại trường mà còn rèn luyện bản thân thông qua các hoạt động trong gia đình và xã hội. Vì vậy, để tổ chức hoặc tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của mình, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình và xã hội.

Bảo đảm môi trường học tập an toàn, khỏe mạnh cho giáo viên và học sinh, đẩy lùi triệt để các hoạt động xã hội bất hợp pháp trong trường học. Hướng dẫn giáo viên và học sinh bảo vệ bản thân và cung cấp hỗ trợ tối đa cho sự an toàn của giáo viên và học sinh.

Để tăng cường hiệu quả việc giảng dạy và học tập, luật pháp quy định trách nhiệm của các trường học. Mục tiêu của giáo dục nói chung được nhắm đến thông qua việc thúc đẩy hệ thống giáo dục liên kết.

Thứ hai: Các quy định liên quan đến trường học được áp dụng tại các cơ sở giáo dục khác.

Những trường học khác trong hệ thống giáo dục quốc gia bao gồm:

Lớp mẫu giáo tự chủ, lớp mầm non tự quản, lớp trẻ tự do, lớp học ngoại ngữ, lớp máy tính, lớp giúp đỡ giáo dục cho người mù, lớp học cho trẻ em gặp khó khăn không thể đến trường và lớp cho trẻ em khuyết tật.

Các trung tâm đào tạo liên tục, trung tâm đào tạo chuyên nghiệp, trung tâm học tập đồng cộng đồng, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục đa dạng và các trung tâm khác đều thực hiện nhiệm vụ đào tạo liên tục.

Khóa học tiến sĩ được cung cấp tại Viện Hàn lâm, một tổ chức được thành lập bởi Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ.

Trách nhiệm của sinh viên đối với trường học là chủ đề được đề cập ở trên. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và theo dõi của độc giả đến bài viết của chúng tôi. Bài viết này mong muốn cung cấp cho quý độc giả những thông tin hữu ích về chủ đề này. Nếu quý độc giả có bất kỳ thắc mắc hoặc cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể giải đáp và tư vấn một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất.

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page