Kỷ Nguyên Group

Kỷ Nguyên là tập đoàn kinh doanh xoay quanh các lĩnh vực Quảng cáo - Truyền thông - Thương mại. Để tiếp tục khẳng định vị thế lớn mạnh, Kỷ Nguyên đã quyết định lựa chọn Gu Branding làm đối tác thiết kế tin cậy trong dự án Rebrand thương hiệu của mình.