Giải thích về REST – Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

by GU
0 comment

Cách xây dựng phần mềm phổ biến nhất trên mạng hiện nay là REST. Người đọc có thể cảm thấy khá khó hiểu khi đọc bài viết về REST trong thực tế.

REST là gì?

Các khái niệm ban đầu về REST (REpresentational State Transfer) đã được giới thiệu kỹ càng về ràng buộc, quy ước và phương thức thực hiện trong hệ thống để có được một hệ thống REST. Điều này được đưa ra vào năm 2000 trong luận văn tiến sĩ của Roy Thomas Fielding, đồng sáng lập giao thức HTTP.

Hệ thống REST được hình thành khi bạn áp dụng đầy đủ các quy tắc và hướng dẫn vào hệ thống của mình. Để dễ hiểu, REST là một bộ quy tắc và hướng dẫn.

REST Contraints.

Server là nhóm các dịch vụ nhỏ lắng nghe các yêu cầu từ khách hàng trong hệ thống hoạt động dựa trên kiến trúc khách hàng-máy chủ. Có thể một hoặc nhiều dịch vụ xử lý với mỗi yêu cầu khác nhau.

Mỗi yêu cầu gửi đến server của Stateless (phi trạng thái) không lưu trạng thái của khách hàng và yêu cầu khách hàng đóng gói đầy đủ thông tin để server có thể hiểu. Điều này giúp hệ thống dễ dàng phát triển, bảo trì và mở rộng mà không cần quản lý trạng thái của khách hàng. Tuy nhiên, hệ thống này cũng có nhược điểm là tăng lượng thông tin cần truyền tải giữa khách hàng và server.

Các phản hồi có thể được lấy từ bộ nhớ đệm, khả năng lưu trữ tạm thời. Máy chủ giảm thiểu việc xử lý yêu cầu bằng cách lưu trữ tạm thời các phản hồi. Khách hàng cũng nhận được thông tin nhanh hơn. Chúng ta có thể đặt một bộ nhớ đệm giữa: khách hàng – bộ nhớ đệm – máy chủ.

Một trong các đặc tính quan trọng của hệ thống REST là chuẩn hóa các giao diện. Bằng cách thiết lập các quy tắc chuẩn cho việc giao tiếp giữa các thành phần trong hệ thống, việc tương tác giữa client và server đã trở nên đơn giản hơn. Các quy tắc này được áp dụng cho tất cả các dịch vụ trong hệ thống, giúp cho người sử dụng của bạn có trải nghiệm dễ dàng hơn. Để giúp cho hệ thống của bạn dễ hiểu hơn, bạn có thể thiết lập một chuẩn API để người dùng bất kỳ trên mọi nền tảng đều có thể kết nối. Tuy nhiên, hệ thống REST có một số hạn chế vì khi đã chuẩn hóa, ta không thể tối ưu hóa từng kết nối.

Trong cơ chế REST, bạn sắp xếp các thành phần của hệ thống thành từng tầng. Mỗi tầng chỉ sử dụng tầng phía dưới và liên lạc với tầng ở phía trên. Điều này giúp giảm sự phức tạp của hệ thống và phân tách các thành phần, từ đó dễ dàng mở rộng từng thành phần.

Bạn hiểu gì về REST?

Resources (Tài nguyên)

Trong chi tiết, REST tập trung vào việc xử lý các tài sản và tuân thủ các ràng buộc ưu tiên. Tài sản có thể là bất cứ thứ gì có thể được đặt tên (ví dụ như video, hình ảnh, trang web, báo cáo thời tiết…). Những tài sản này giúp xác định các dịch vụ trong hệ thống, loại thông tin mà chúng trả về và cách chúng xử lý thông tin. Mỗi tài sản được đặc trưng bởi các thuộc tính.

Thông tin mà bạn thu thập được có thể có dạng khác nhau (nhị phân, JSON, XML vv). Có nhiều phương thức để biểu diễn một tài nguyên cụ thể.

Nhận ra rõ ràng: Mỗi đường dẫn trang web tại một thời điểm chỉ đưa đến 1 tài nguyên nhất định.

Dữ liệu mô tả (metadata) bao gồm định dạng của nội dung (Content-type), phiên bản mới nhất đã được cập nhật và nhiều thông tin khác.

Các thông số điều khiển dữ liệu bao gồm Is-modifiable-since và cache-control.

Tâm điểm của hệ thống REST là việc thu thập các biểu diễn của một tài nguyên hệ thống, và khi nhắc đến REST thì thường liên tưởng đến giao thức HTTP vì hệ thống này thường sử dụng giao thức này. Vậy REST đã đơn giản hóa việc thu thập các biểu diễn của một tài nguyên hệ thống như thế nào?

Còn tiếp.

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page