Giải Bài Tập Công Nghệ 11 – Bài 2: Hình chiếu vuông góc

by GU
0 comment

Chương 1: Vẽ kỹ thuật căn bản.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11 : tại đây

Trong quá trình học tập, sử dụng sách hướng dẫn giải bài tập môn Công nghệ 11 – Bài 2: Chiếu vuông góc có khả năng giúp các bạn học sinh giải quyết các vấn đề, củng cố kiến thức và kỹ năng kỹ thuật, từ đó áp dụng chúng vào thực tế. Việc này sẽ khuyến khích và phát triển tính sáng tạo cũng như tính tự chủ của các em.

Khám phá thêm các tài liệu tham khảo liên quan:

  • Cuốn sách Giáo viên Công nghệ dành cho học sinh lớp 11.

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 13 Công nghệ 11: Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp góc chiếu thứ ba vật thể có vị trí như thế nào đối với các mặt phẳng hình chiếu và người quan sát?

Lời giải:.

Trong phương pháp chiếu góc đầu tiên, mặt phẳng toạ độ được sử dụng là mặt phẳng hình chiếu mà vật thể được chiếu vuông góc lên đó và vật thể được đặt giữa người quan sát và mặt phẳng toạ độ.

Đối tượng được chiếu vuông góc lên các bề mặt phẳng toạ độ được đặt giữa người quan sát và đối tượng trong phương pháp chiếu góc thứ ba.

Câu 1 trang 13 Công nghệ 11: Trình bày nội dung phương pháp góc chiếu thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba

Lời giải:.

Vật thể được đặt trong một khối hình góc vuông được tạo thành bởi ba mặt phẳng (mặt phẳng chiếu theo phương đứng, mặt phẳng chiếu theo phương ngang và mặt phẳng chiếu theo phương cạnh) vuông góc với nhau. Mặt phẳng chiếu theo phương đứng nằm phía sau, mặt phẳng chiếu theo phương ngang nằm ở dưới và mặt phẳng chiếu theo phương cạnh nằm bên phải. Đây là phương pháp góc chiếu đầu tiên.

Vật thể được đặt trong một khối góc bao gồm mặt phẳng đứng, mặt phẳng ngang và mặt phẳng cạnh đôi một vuông góc với nhau bởi csc. Mặt phẳng đứng ở phía trước vật thể, mặt phẳng ngang ở trên vật thể và mặt phẳng cạnh ở bên trái vật thể.

Câu 2 trang 13 Công nghệ 11: So sánh sự khác nhau giữa vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ của phương pháp hình chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

Lời giải:.

PP góc chiếu thứ nhất PP góc chiếu thứ ba
Vị trí vật thể Nằm trước mặt phẳng chiếu đối với người quan sát. Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng.
Vị trí các hình chiếu Nằm sau mặt phẳng chiếu đối với người quan sát. Hình chiếu bằng đặt trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên trái hình chiếu đứng.

Bài 1 trang 13 Công nghệ 11: Cho vật thể có các hướng chiếu A, B, c và các hình chiếu 1,2,3 (hình 2.5).

Để thể hiện rõ sự phù hợp của việc chiếu hình với hướng chiếu và đặt tên cho các hình chiếu, vui lòng đánh dấu (x) vào bảng mẫu 2.1.

Để làm rõ cách sắp xếp các hình chiếu theo phương pháp chiếu góc đầu tiên và phương pháp chiếu góc thứ ba, hãy ghi số thứ tự của hình chiếu vào ô tương ứng trên bảng mẫu 2.2 và 2.3.

Lời giải:.

5.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Các bạn có thể sử dụng tài liệu trên trang mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Vì vậy, đừng trả phí dưới bất kỳ hình thức nào.

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page