Đại hội chi bộ Khoa Quản trị và Marketing nhiệm kỳ 2022-2025

by GU
0 comment

Dựa theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về “Một số vấn đề đặc thù trong việc thực hiện Điều lệ Đảng”; Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của ban chấp hành Trung ương liên quan đến “Phê chuẩn quy trình bầu cử trong Đảng”; và Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về “Thực hiện Điều lệ Đảng”;

“Thực hiện chỉ dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 28/3/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các tổ chức và doanh nghiệp tỉnh Nam Định về “hội nghị chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025″; được thực hiện.”

Dựa trên các tài liệu chỉ dẫn từ cấp ủy Đảng trên và hướng dẫn số 56- HD/ĐU, ngày 12/5/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp liên quan đến việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Vào buổi sáng ngày 21/06/2022, ban cán sự khoa Quản trị và Marketing đã tổ chức buổi họp mặt nhiệm kỳ 2022-2025 với sự đồng ý của Ban chấp hành Đảng viên nhà trường. Buổi họp có các nhiệm vụ như tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của buổi họp mặt nhiệm kỳ 2020-2022, xem xét sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự nhiệm kỳ 2020-2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của ban cán sự nhiệm kỳ 2022-2025.

BTC rất hạnh phúc được đón nhận sự có mặt của các bạn đến dự hội nghị chi bộ khoa Quản trị và Marketing ngày hôm nay.

Anh Lưu Khánh Cường, là ủy viên Đảng, đồng thời là Bí thư chi bộ của khoa Quản trị và Marketing.

Thưa quý vị: Nguyễn Thị Chi – Trưởng ban chi bộ Khoa Thương mại.

Trở lại bộ môn Quản trị và Tiếp thị, các giáo viên tại đó, những người có năng lực vượt trội và những thành viên Đảng trong chi bộ đều tham gia.

Khoa Quản trị và Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Những đại diện tham dự Đại hội chi bộ của khoa Quản trị và Marketing.

Thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn từ Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định cũng như từ Đảng bộ nhà trường, Đại hội Chi bộ Khoa Quản trị và Marketing đã được thực hiện đúng thứ tự.

Khoa Quản trị và Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Nhóm lãnh đạo và trợ lý hội nghị.

Bắt đầu bởi Lưu Khánh Cường – Bí thư chi bộ, sau khi thực hiện lễ chào cờ và giới thiệu các đại diện, chương trình được truyền tải qua nội dung của nó.

Khoa Quản trị và Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Lưu Khánh Cường, ủy viên Đảng và Bí thư chi bộ, đã có bài phát biểu khai mạc.

Phó bí thư chi bộ Mai Thị Lụa đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong thời gian 2020 – 2022 và đưa ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tiếp theo (2022-2025) thay mặt cho Đoàn chủ tịch. Báo cáo đã đánh giá kết quả đạt được, điểm mạnh và điểm yếu, và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Sau đó, đã diễn ra thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, đưa ra giải pháp trọng tâm để thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ đặt ra cho nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Khoa Quản trị và Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Mai Thị Lụa, người đảm nhiệm phó bí thư chi bộ, đã trình bày báo cáo tổng kết về hoạt động của chi bộ trong thời gian từ 2020 đến 2022 và đề xuất phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo, từ 2022 đến 2025.

Sau phần giới thiệu báo cáo đánh giá bản thân của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Đồng chí Lưu Khánh Cường – Bí thư chi bộ, các báo cáo về công tác (chuyên môn, đào tạo, NCKH do Đồng chí Trần Thị Vân trình bày) và báo cáo về công tác (đoàn thể và Công tác phát triển Đảng trong Chi bộ do Đồng chí Nguyễn Văn Kỷ trình bày) được trình bày để làm rõ hơn các nội dung trong báo cáo chính trị trước Đại hội.

Khoa Quản trị và Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Trần Thị Vân đã trình bày bài luận tại Đại hội.

Khoa Quản trị và Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Kỷ đã trình bày bài thuyết minh tại Đại hội.

Phát biểu của đồng chí Lưu Khánh Cường – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Quản trị & Marketing tại Đại hội bao gồm việc đề cập đến các kết quả đạt được của chi bộ Khoa Quản trị & Marketing trong thời gian qua, cũng như chỉ ra những yếu điểm cần được khắc phục. Đồng thời, nhấn mạnh vào một số phương hướng lãnh đạo, đặc biệt là sự thành công trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ trong giai đoạn 2022 – 2025.

Khoa Quản trị và Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Lưu Khánh Cường, ủy viên Đảng, đã phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp lớn.

Hội nghị đã giới thiệu Ban bầu cử nhằm thực hiện quy trình bầu cử các chức danh, bao gồm Ban đại diện, Chủ tịch và Phó Chủ tịch chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Khoa Quản trị và Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Trưởng ban bầu cử giới thiệu quy định và quy tắc của quá trình bầu cử.

Khoa Quản trị và Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Cuộc họp bỏ phiếu về việc Bầu cử: Ban lãnh đạo, Chủ tịch, Phó Chủ tịch nhóm được chỉ định trong giai đoạn 2022-2025.

Lưu Khánh Cường, Mai Thị Lụa, và Nguyễn Tiến Mạnh là những Đồng đảng viên đã đắc cử trong kết quả bỏ phiếu, và Ban lãnh đạo chi bộ Khoa Quản trị và Marketing sẽ tiếp quản vị trí này trong thời gian 2022-2025.

Khoa Quản trị và Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Ban cán sự khoa Quản trị và Marketing trong giai đoạn 2022-2025.

Đồng chí Lưu Khánh Cường đã được bầu làm Bí thư và đồng chí Mai Thị Lụa đã được bầu làm Phó bí thư sau khi kết quả bầu các chức danh này tại Đại hội tín nhiệm được công bố.

Khoa Quản trị và Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Trước khi diễn ra Đại hội, đồng chí Lưu Khánh Cường – Bí thư chi bộ của khoa Quản trị và Marketing trong nhiệm kỳ 2022-2025 đã có bài phát biểu.

Sau khi nghe Ban thư ký trình bày bản thảo Nghị quyết Đại hội, Ban chủ tịch đã yêu cầu tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội của chi bộ Khoa Quản trị và Marketing nhiệm kỳ 2022-2025 với sự đồng ý tuyệt đối của tất cả các Đảng viên tham dự. Cuối cùng, Đại hội đã kết thúc.

Khoa Quản trị và Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Nguyễn Viết Bình – Trưởng ban thư ký – trình bày bản dự thảo Nghị quyết.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội chi bộ khoa Quản trị và Marketing nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công rực rỡ.

Khoa Quản trị và Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Nghệ thuật chào đón.

Khoa Quản trị và Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Nghi thức phát động cờ.

Khoa Quản trị và Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Tặng bó hoa chào đón từ Công đoàn và Đoàn thanh niên của Khoa Quản trị và Marketing.

Khoa Quản trị và Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Gửi đến Ban chi ủy khoa Quản trị và Marketing nhiệm kỳ 2022-2025 những lời chúc mừng và tặng hoa.

Khoa Quản trị và Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Chụp hình để ghi lại kỷ niệm của Đại hội.

Tác giả của bài viết là Nguyễn Tiến Mạnh, thuộc Khoa Quản trị và Marketing.

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page