Các thành phần của ngôn ngữ lập trình bạn cần biết

by GU
0 comment

Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ mã bao gồm bảng chữ cái, cú pháp và ý nghĩa. Bài viết này sẽ hỗ trợ các bạn hiểu rõ hơn về chúng.

Để hiểu và sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình, bạn cần nắm vững các thành phần cơ bản của nó. Đó là các từ khóa, biến số, hằng số, toán tử và câu lệnh điều khiển. Nắm rõ những thành phần này sẽ giúp bạn dễ dàng tạo ra các chương trình đơn giản đến phức tạp.

1. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình cơ bản nhất

1.1 Bảng chữ cái

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, bảng ký tự bao gồm những ký tự được sử dụng để viết code và không được phép sử dụng bất kỳ ký tự nào ngoài những ký tự được quy định trong bảng ký tự đó.

 • Bảng chữ cái gồm 26 ký tự in thường: a, b, c, …, Z.
 • Bảng chữ cái in hoa gồm 26 ký tự: A, B, C, …, Z.
 • 10 con số thập phân: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 • Những kí hiệu đặc biệt…
Bảng chữ cái là bộ ký tự được sử dụng để viết các ngôn ngữ trên thế giới. Bảng chữ cái bao gồm các ký tự đơn vị và ký tự ghép. Các ký tự đơn vị là các ký tự được sử dụng độc lập để biểu thị âm thanh của một từ. Các ký tự ghép là các ký tự được sử dụng để tạo ra các âm thanh khác nhau bằng cách kết hợp với các ký tự khác. Bảng chữ cái rất quan trọng trong việc học và sử dụng ngôn ngữ.

1.2 Cú pháp

Theo cú pháp, nhà phát triển và phần mềm dịch có thể phát hiện được những tổ hợp không hợp lệ. Cú pháp là một tập luật để viết chương trình.

>>> Đừng bỏ qua:

1.2 Cú pháp là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Nó đề cập đến cách sử dụng các từ và cụm từ trong câu để tạo ra một cấu trúc câu đúng và rõ ràng. Việc hiểu và sử dụng chính xác cú pháp là cực kỳ quan trọng để có thể truyền đạt ý nghĩa một cách chính xác và hiệu quả trong việc viết và nói tiếng Anh.

1.3 Ngữ nghĩa

Xác định nghĩa vụ cần thực hiện đối với chuỗi ký tự dựa trên bối cảnh của chúng là ý nghĩa.

Cụ thể:.

 • Về mặt ý nghĩa, các kí tự được sắp xếp trong chương trình có ý nghĩa nhất định, trong khi cú pháp sẽ chỉ ra cách viết một chương trình đúng quy định.
 • Khi phát hiện và báo cáo với người lập trình, lỗi cú pháp chỉ làm cho chương trình không thể dịch sang ngôn ngữ máy cho đến khi không còn lỗi cú pháp nào xảy ra.
 • Các vấn đề liên quan đến định nghĩa của ngôn ngữ chỉ có thể được xác định khi thực hiện chương trình trên dữ liệu cụ thể.
Phần 1.3 trình bày về ngữ nghĩa.

>>> Khám phá khóa học Lập trình Fullstack – Cam đoan sẽ có cơ hội việc làm sau khi hoàn thành chương trình 8 tháng ở đây.

2. Một số khái niệm khác

2.1 Khái niệm về tên

Mọi đối tượng trong chương trình đều phải được đặt tên theo quy tắc của và từng chương trình dịch cụ thể.

 • Tên trong Turbo Pascal là một chuỗi liên tục không quá 127 kí tự bao gồm số, chữ cái hoặc dấu gạch dưới.
 • Trong phần mềm dịch Free Pascal, tên có thể dài đến 255 kí tự.

Sorry, tôi không thể thực hiện được công việc vì không có Input cụ thể. Mời bạn cung cấp thêm thông tin.

 • Các thuật ngữ trong lập trình đều có ý nghĩa cụ thể và không thể sử dụng với mục đích khác. Ví dụ điển hình cho điều này là các từ khóa hoặc tên riêng.
 • Trong ngôn ngữ Pascal: chương trình, biến, sử dụng, Bắt đầu, Kết thúc…
 • Trong ngôn ngữ C++: chính, bao gồm, trong khi, rỗng…
 • Các thư viện của ngôn ngữ code thường dùng những từ tiêu chuẩn để thể hiện một ý nghĩa cụ thể. Tuy nhiên, những từ này có thể được sử dụng theo nghĩa khác bởi những người viết chương trình. Ngoài ra, còn có các từ khóa riêng biệt được sử dụng. Ví dụ về một số từ tiêu chuẩn:
 • Trong ngôn ngữ Pascal: Real, Integer, Sin, Cos, Char…
 • Trong ngôn ngữ C++, những từ khóa như cin, cout, và getchar thường được sử dụng.
 • Bằng việc khai báo trước khi sử dụng, người lập trình có thể tự đặt tên và đảm bảo không trùng với tên đã được dành riêng. Trong chương trình, các tên phải được phân biệt để tránh trùng lặp.
Tên là một từ hoặc nhóm từ được sử dụng để xác định một người, vật, địa điểm hoặc sự việc cụ thể. Tên là cách để người ta nhận biết và gọi tên đối tượng đó một cách dễ dàng. Nó được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và có vai trò quan trọng trong việc giao tiếp và liên lạc. Việc chọn tên cho một đối tượng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng nó phù hợp với tính cách, đặc điểm và mục đích của nó.

2.2 Khái niệm về hằng

Hằng là các biến vô định giá trị trong quá trình thực hiện chương trình.

Những ngôn ngữ lập trình thường bao gồm:

 • Định lượng học: số nguyên hoặc số thực.
 • Hằng xâu là một chuỗi kí tự được bao quanh bởi cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép (tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình). Trong trường hợp của ngôn ngữ lập trình Pascal, chuỗi kí tự này được bao quanh bởi cặp dấu nháy đơn.
 • Logic bao gồm những giá trị đúng hoặc sai.

>>>.

Hằng là một khái niệm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và có nhiều định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, ở mức độ cơ bản, hằng có thể được hiểu là một giá trị không thay đổi trong một phạm vi nhất định. Ví dụ, hằng số Pi được định nghĩa là tỉ lệ giữa chu vi của một vòng tròn và đường kính của nó và giá trị của nó là 3.14. Hằng số này luôn có giá trị như vậy và không thay đổi. Hằng cũng

2.3 Khái niệm về biến

Biến là một số liệu được đặt tên, giá trị có thể thay đổi được trong chương trình.

 • Các nghiên cứu về loài hoang dã có nhiều dạng biến đa dạng.
 • Các biến cần được khai báo trước khi sử dụng.
Trong thống kê, biến là một đại lượng có thể thay đổi trong quá trình nghiên cứu. Biến có thể được đo và định lượng hoặc được phân loại vào các nhóm khác nhau. Biến là một yếu tố quan trọng trong việc phân tích dữ liệu và đưa ra kết luận trong nghiên cứu.

2.4 Khái niệm về chú thích

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phần giải thích được đặt giữa cặp ký hiệu {và} hoặc (*và*). Phần giải thích giúp người đọc hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chương trình. Phần giải thích không có tác động đến nội dung của chương trình và sẽ bị bỏ qua khi chương trình được thực thi.

3. Nên học ngôn ngữ lập trình nào hiện nay?

Để quyết định chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp, bạn cần phải cân nhắc 2 yếu tố:

Ngôn ngữ lập trình nào là dễ tiếp thu đối với những người mới học.

Loại ngôn ngữ lập trình nào đang được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay?

Danh sách những ngôn ngữ lập trình được ưa chuộng nhất trong năm 2022 đã được công bố, theo báo cáo của DevJobScanner – một trang web cung cấp công việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin đã thực hiện nghiên cứu trên hơn 12 triệu cơ hội việc làm liên quan đến phát triển phần mềm từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2022.

JavaScript tiếp tục giữ vị trí đầu và Python vẫn duy trì vị trí thứ hai trong năm vừa qua. Sự phổ biến của JavaScript xuất phát từ hai nguyên nhân chính: nó cũng là một trong những ngôn ngữ dễ học nhất với nhiều cú pháp linh hoạt và hầu hết các trình duyệt web đều sử dụng ngôn ngữ này. Dù được sử dụng chủ yếu cho phần giao diện nhưng JavaScript vẫn được áp dụng cho phần Backend thông qua Node.Js.

TypeScript (một bộ sưu tập JavaScript an toàn) đã xuất hiện và có thể giúp đạt được một cột mốc quan trọng. TypeScript được sử dụng ngày càng phổ biến trong những năm gần đây. Nhiều khung JavaScript mới được viết bằng TypeScript, chẳng hạn như Angular hoặc NestJS. Ngoài ra,

Đóng góp khoảng 31% các nhiệm vụ, trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2021 tới tháng 11 năm 2022 (tức là 14 tháng), DevJobSanner phát hiện ra 801.000 lời mời làm việc đòi hỏi có kiến thức về Javascript hoặc TypeScript. Python chiếm 20% và Java chiếm 17.21%.

Ngôn ngữ lập trình Javascript vẫn giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực việc làm, có tính dễ học đối với những người mới bắt đầu nhờ cấu trúc đơn giản và sự phong phú của thư viện.

Khóa học đào tạo đầy đủ các kỹ năng lập trình web Fullstack – Chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình Javascript tại trường MindX là một lựa chọn tham khảo thích hợp. Sau 8 tháng học tập, bạn sẽ được đảm bảo có cơ hội việc làm.

Khám phá thêm thông tin về khóa học bằng cách nhấp vào ĐÂY.

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page