Những góc nhìn thương hiệu

Brand platform là gì trong xây dựng thương hiệu?

Bạn thuộc phòng ban marketing hoặc truyền thông và đang trên con...

Read More

Tại sao doanh nghiệp lớn chọn giải pháp thiết kế bao bì mới?

Khi thị trường trở nên cạnh tranh, hoặc doanh nghiệp cần gia...

Read More

Những thiết kế bao bì Chocolate truyền cảm hứng

Đối với những người hảo ngọt, có thể chúng ta sẽ dễ...

Read More

5 bước quan trọng để nghiên cứu thương hiệu

Nghiên cứu thường khá khó nhằn trong quá trình xây dựng thương...

Read More

Packvertising là gì - Cách quảng cáo mới giúp tiết kiện tiền

Packvertising là một cách làm táo bạo để tạo ra những quảng...

Read More

5 loại logo cơ bản dành cho doanh nghiệp

Nhắc đến hình ảnh đại diện cho doanh nghiệp hay một tổ...

Read More