GU Branding & Creative Partner

Kiến tạo thương hiệu khác biệt,
tăng sức cạnh tranh

Brand Strategy Consulting

Tư vấn chiến lược thương hiệu

Xây dựng giá trị cốt lõi thương hiệu và thiết lập chiến lược khác biệt hoá.

BRAND IDENTITY

Thiết kế nhận diện thương hiệu

Nghiên cứu & thiết kế bao bì nổi bật, khác biệt, gia tăng doanh số và chiếm lĩnh thị trường.

Brand Packaging

Thiết kế bao bì
sản phẩm

Nghiên cứu & thiết kế bao bì nổi bật, khác biệt, gia tăng doanh số và chiếm lĩnh thị trường.

Những dự án tiêu biểu

Đổi mới hình ảnh thương hiệu, Resort Tam Coc tăng trưởng vượt kì vọng

“Mở đường” cho thương hiệu mới gia nhập thị trường tiềm năng

Ứng dụng “chuyển đổi số”, dịch chuyển từ B2B sang B2C

Gu Branding & Creative Agency

Đối tác của chúng tôi trải dài khắp đất nước

Cùng trao đổi về dự án của bạn