GU Branding & Creative Partner

Kiến tạo thương hiệu khác biệt,
tăng sức cạnh tranh

Brand Strategy Consulting

Tư vấn chiến lược thương hiệu

Xây dựng giá trị cốt lõi thương hiệu và thiết lập chiến lược khác biệt hoá.

BRAND IDENTITY

Thiết kế nhận diện thương hiệu

Nghiên cứu & thiết kế bao bì nổi bật, khác biệt, gia tăng doanh số và chiếm lĩnh thị trường.

Brand Packaging

Thiết kế bao bì
sản phẩm

Nghiên cứu & thiết kế bao bì nổi bật, khác biệt, gia tăng doanh số và chiếm lĩnh thị trường.

Digital branding

Chuyển đổi
Thương hiệu số

Tạo dựng thương hiệu digital có sức cạnh tranh mạnh mẽ

Gu Branding

Gói khởi tạo thương hiệu trên digital

Xây dựng thương hiệu bài bản từ cốt lõi, tạo lợi thế cạnh tranh, đem lại hiệu quả kinh doanh bền vững.

Icon
Tư vấn Chiến lược Thương hiệu
  1. Market research
  2. Brand purpose
  3.  Brand positioning
Icon
Thiết kế Nhận diện Thương hiệu
  1. Logo
  2. Brand guideline
  3. Brand identity
Icon
Thiết kế Website
  1. Landing page
  2. Portfolio page
  3. E-commerce website

Gu Branding & Creative Agency

Đối tác của chúng tôi trải dài khắp đất nước

Cùng trao đổi về dự án của bạn